Preskočiť navigáciu

Oftalmologická ambulancia, Dolný Kubín, (Gastro - Oftal - med, s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2020
Druh zariadenia: oftalmologická ambulancia oftalmologická ambulancia
Identifikátor: 65-36674044-A0001
Odborné zameranie: oftalmológia
Miesto prevádzkovania:
Radlinského  47
02601  Dolný Kubín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Gastro - Oftal - med, s. r. o.
Družby  2013/16
02601  Dolný Kubín
IČO: 36674044
Telefón:

+421 435801301

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.