Preskočiť navigáciu

Ambulancia pracovného lekárstva, Martin, (BOZPO, s.r.o.)

Druh zariadenia: ambulancia pracovného lekárstva ambulancia pracovného lekárstva
Identifikátor: 51-36332151-A0016
Odborné zameranie: pracovné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
vysunuté pracovisko:DS Smith Turpak Obaly, a.s.,
Robotnícka  945/1
03680  Martin
Poisťovne:
Poskytovateľ: BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta  2767/3C
97101  Prievidza
IČO: 36332151
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.