Preskočiť navigáciu

Ambulancia pracovného lekárstva, Martin, (PRACOVNÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 06.04.2021
Druh zariadenia: ambulancia pracovného lekárstva ambulancia pracovného lekárstva
Identifikátor: 65-47235861-A0001
Odborné zameranie: preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
Miesto prevádzkovania:
Československej armády  3
03601  Martin
Poisťovne:
Poskytovateľ: PRACOVNÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
Československej armády  3
03601  Martin
IČO: 47235861
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.