Preskočiť navigáciu

SVaLZ, klinická mikrobiológia, Martin, (Univerzita Komenského v Bratislave)

Druh zariadenia: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Identifikátor: 51-00397865-A0003
Odborné zameranie: klinická mikrobiológia
Miesto prevádzkovania:
(Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine)
Malá Hora  11149/4B
03601  Martin
Poisťovne:
Poskytovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie  78/6
81499  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00397865
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.