Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Lokca, (MUDr. Ľubomíra Koutná)

Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2023
Druh zariadenia: ambulancia klinickej imunológie a alergológie ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Identifikátor: 65-37905651-A0001
Odborné zameranie: klinická imunológia a alergológia
Miesto prevádzkovania:
Lokca  274
02951  Lokca
Poisťovne:
Poskytovateľ: MUDr. Ľubomíra Koutná
IČO: 37905651
Telefón:

+421 435591067

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.