Preskočiť navigáciu

Ambulancia zubného lekárstva, Novoť, (DENTIVA, s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 31.07.2022
Druh zariadenia: ambulancia zubného lekárstva ambulancia zubného lekárstva
Identifikátor: 65-36384861-A0001
Odborné zameranie: zubné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Zdravotné stredisko
Novoť  300
02955  Novoť
Poisťovne: Dôvera
Poskytovateľ: DENTIVA, s. r. o.
Mieru  282
02901  Námestovo
IČO: 36384861
Telefón:

+421 940 345603

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.