Preskočiť navigáciu

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Ľubochňa, (HELIM, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 11.10.2021
Druh zariadenia: ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Identifikátor: 65-50949578-A0001
Odborné zameranie: diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Lekári, sestry:

Jarmila Kmeťová (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Hasičská  241/16
03491  Ľubochňa
Poisťovne:
Poskytovateľ: HELIM, s.r.o.
Laziny  618/16
03401  Ružomberok
IČO: 50949578
Telefón:

+421 444391209

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.