Preskočiť navigáciu

Úsmev pre druhých, o.z.

Druh sociálnej služby: Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (FO v krízovej sociálnej situácii)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§53 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v krízovej sociálnej situácii
Deň začatia poskytovania:19.11.2021
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Mobil:

+421944247343

Email:

mir.beres@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslav Béreš
Poskytovateľ: Úsmev pre druhých, o. z.
Pod Párovcami  7152/151
92101  Piešťany
IČO: 50607740