Preskočiť navigáciu

MEDIK - M, n. o.

Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:19.12.2011
Miesto poskytovania: obec: Martin, Turčianske Teplice
Telefón:

+421 434221835

+421 917794492

Email:

medikm@medikm.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Křížová
Poskytovateľ: MEDIK - M, n. o.
Kollárova  5781
03601  Martin
IČO: 45732990