Preskočiť navigáciu

ZSS Nestor o. z.

Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Deň začatia poskytovania:1.6.2015
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 910717171

Email:

cibulova@rezidencianestor.sk

masiarova@rezidencianestor.sk

Mobil:

+421 905 248 370

Web:http://www.rezidencianestor.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Syliva Cibulová, MBA
Poskytovateľ: ZSS Nestor o. z.
Zázrivá - Stred  449
02705  Zázrivá
IČO: 42180139