Preskočiť navigáciu

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Kálov 357

Druh sociálnej služby: Sprostredkovanie tlmočníckej služby (§45 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§45 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov
Deň začatia poskytovania:15.3.2020
Miesto poskytovania:Kálov 357/17, 01001 Žilina
Telefón:

+421903762810

Email:

prezidentkaaneps@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaIng. Malvína Kompáneková
Poskytovateľ: Asociácia Nepočujúcich Slovenska
Kálov  357/17
01001  Žilina
IČO: 30868904