Preskočiť navigáciu

Centrum bezbariérovej komunikácie

Druh sociálnej služby: Tlmočnícka služba (§44 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba odkázaná na tlmočenie podľa ods. 3 paragrafu 44 zákona č. 448/2008 Z. z.
Deň začatia poskytovania:15.6.2022
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Zodpovední zástupcoviaBc. Pavol Roman
Poskytovateľ: Centrum bezbariérovej komunikácie
29
99126  Bátorová
IČO: 52151883