Preskočiť navigáciu

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Druh sociálnej služby: Tlmočnícka služba (§44 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč; b) fyzická osoba, ktorá je odkázaná na artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč a posunkovú slovenčinu
Deň začatia poskytovania:1.1.2016
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mgr. Jana Filipová
Poskytovateľ: Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina
Kálov  357/17
01001  Žilina
IČO: 42346452