Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25

Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 29
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2014
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445533327

Email:

ddlm@vuczilina.sk

peter.hutan@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Sihotská
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb ANIMA
Jefremovská  634
03104  Liptovský Mikuláš
IČO: 00647799