Preskočiť navigáciu

Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
Druh zariadenia: zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Identifikátor: 65-00634905-A0032
Odborné zameranie: chirurgia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  1944/10
02614  Dolný Kubín
Poisťovne: Dôvera
Poskytovateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
Nemocničná  1944/10
02614  Dolný Kubín
IČO: 00634905
Telefón:

+421 435801121

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.