Preskočiť navigáciu

SVaLZ, zubné lekárstvo, Žilina, (DENTLY Babčan s. r. o.)

Zariadenie bolo zrušené k 03.05.2021
Druh zariadenia: zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Identifikátor: 51-35886536-A0003
Odborné zameranie: zubné lekárstvo
dentoalveolárna chirurgia
Miesto prevádzkovania:
Vysokoškolákov  31
01001  Žilina
Poisťovne:
Poskytovateľ: DENTLY Babčan s. r. o.
Továrenská  7938/14
81109  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 35886536
Telefón:

+421 41

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.