Preskočiť navigáciu

Prírodné liečebné kúpele, Rajecké Teplice, (Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.)

Druh zariadenia: prírodné liečebné kúpele prírodné liečebné kúpele
Identifikátor: 53-31642284-A0001
Odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
Kúpeľný dom Aphrodite
88
01313  Rajecké Teplice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
Panenská  682/33
81103  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31642284

Indikačné zameranie

ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
I. Onkologické choroby
I/1 Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie) bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
– viažuce sa na indikácie povolené v indikačných skupinách: VI., VII..
VI. Nervové choroby
VI/1 Chabé obrny (okrem poúrazových) polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
VI/2 Chábé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
VI/3 Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
VI/4 Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
VI/7 Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva sporuchami hybnosti sprejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
VI/8 Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
VI/9 Nervovosvalové degeneratívne choroby.
VI/10 Syringomyelia a paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.
VI/11 Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.
vrátane
poinfekčných
VI/12 Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií. VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VII/1 Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/2 Reumatoidná artritída rtg štádium III. až IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby sťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/3 Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/4 Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) aostatné séronegatívne spondylartritídy sťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/5 Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
VII/6 Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácií fokusov, sústavne liečené.
VII/7 Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
VII/8 Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie
pri metabolických poruchách.
VII/9 Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
VII/10 Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
XII. Choroby z povolania
podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.