Preskočiť navigáciu

Aplikácia LEKÁREŇ

Samosprávne kraje využívajú Register humánnej farmácie spoločnosti CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.. Pre prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok tento systém poskytuje aplikáciu LEKÁREŇ.

Táto aplikácia slúži pre potreby evidencie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a na elektronickú komunikáciu s úradom samosprávneho kraja.
Pomocou aplikácie môže odborný zástupca alebo prevádzkovateľ zariadenia:

 • kontrolovať údaje evidované o svojich prevádzkarňach,
 • dopĺňat informáciu, ktorá bude pri prevádzkarni zverejnená na internete (môže slúžiť pre reklamné účely),
 • nahlasovať dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • prezerať schválené prevádzkové časy a žiadať o schválenie nových,
 • vypĺňať a odosielať ročné hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok,
 • zobrazovať mimoriadne oznamy ŠÚKL o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Lekáreň je webová aplikácia. Pre prácu s ňou je potrebné pripojenie do siete Internet a nainštalovaný internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,...). Do aplikácie majú prístup odborní zástupcovia prevádzkarní alebo prevádzkovatelia, ktorí obdržali prihlasovacie údaje elektronickou poštou. Prevádzkovateľ viacerých lekární môže ku všetkým svojim prevádzkarňam pristupovať jednotne. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje, použite voľbu Nemáte prihlasovacie údaje? v prihlasovacom dialógu aplikácie.

Aplikácie je dostupná na adrese https://LEKAREN.e-vuc.sk

V prípade problémov kontaktujte CRYSTAL CONSULTING,s.r.o.:

 • tel.: 032/ 6510 212
 • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
 • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
 • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
 • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
 • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
 • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
 • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
 • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj