Preskočiť navigáciu

Zoznam liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok

Tento zoznam obsahuje lieky a suroviny s obsahom omamných a psychotropných látok, ktoré sú zaradené v povinnom hlásení lekární o spotrebe omamných a psychotropných látok.

Číselník liekov a surovín s obsahom OPL vo formáte XML (aktualizovaný denne):

Zoznam liekov a surovín s obsahom OPL vo formáte XLS, ktorý je po vyplnení možné importovať do hlásenia v aplikácii LEKÁREŇ:

Do hlásenie sa neuvádzajú lieky (kvôli nízkemu alebo žiadnemu obsahu sledovaných OPL):

 • ALNAGON NEO
 • ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj
 • Codamol
 • Codein-SLOVAKOFARMA
 • Daleron COLD 3
 • Gerodorm
 • Kodeín Xantis
 • Korylan
 • MODAFEN
 • NUROFEN STOPGRIP
 • Panadol Ultra kapsuly
 • PARAMAX-COD
 • PARALEN GRIP
 • PLEUMOLYSIN
 • Reasec
 • Robicold
 • Robicold Rapid
 • SPASMOPAN
 • Talvosilen
 • Zopitin
 • Zopiklon

Vo všeobecnosti sú z hlásení vyňaté prípravky, obsahujúce

 • acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát
 • dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín
 • etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol
 • folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8- -didehydromorfinán-6-ol
 • kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol
 • nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát
 • nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6- -yl)nikotinát
 • norkodeín chemicky N-demetylkodeín

v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5% v nedelenom prípravku.

Je to uvedené aj v Yellow listoch na strane 10 na stránke INCB
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-ENG.pdf