Preskočiť navigáciu

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby; ak nedôjde k dohode poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou komorou na zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej časti vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

Lekárenská pohotovostná služba pre Bratislavský samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Banskobystrický samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Košický samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Nitriansky samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Prešovský samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Trenčiansky samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Trnavský samosprávny kraj
Lekárenská pohotovostná služba pre Žilinský samosprávny kraj