Preskočiť navigáciu

Zoznam zverejňovaných údajov

Vzhľadom na nejasnosti ohľadne údajov, ktoré na portáli e-VÚC zverejňujeme, a vzhľadom na pochybnosti prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, či nezverejňujeme ich osobné údaje, uvádzame nasledujúci zoznam zverejňovaných údajov s príslušným komentárom:

Informácie o prevádzkovateľovi lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

 • obchodné meno - u právnickej osoby je to názov spoločnosti tak ako je uvedený vo verejnom Obchodnom registri;
  u fyzickej osoby - podnikateľa je to obchodné meno tak ako je uvedené vo verejnom Registri organizácií Štatistického úradu SR
 • IČO - identifikačné číslo tak ako je uvedené vo verejnom Registri organizácií Štatistického úradu SR
 • sídlo - u právnickej osoby uvádzame sídlo spoločnosti tak ako je uvedené vo verejnom Obchodnom registri;
  u fyzickej osoby sídlo neuvádzame, nakoľko sa často jedná o adresu trvalého pobytu osoby
 • web - verejná adresa webového sídla (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ)

Nezverejňujeme: štatutárov, telefónne a e-mailové kontakty.

Informácie o lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok

 • druh zdravotníckeho zariadenia - druh zariadenia podľa členenia v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z.
 • miesto prevádzkovania - miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia uvedené v povolení
 • prevádzkovateľ - obchodné meno, sídlo, adresa webového sídla a odkaz na detailnú stránku o poskytovateľovi, ktorý zariadenie prevádzkuje
 • telefón - telefonický kontakt do zariadenia 
  (tento údaj môže prevádzkovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ)
 • informácia o zariadení - doplnkové informácie o zdravotníckom zariadení
  (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ)
 • prevádzkový čas - schválený prevádzkový čas, ktorý sú zariadenia povinné umiestniť na viditeľnom mieste a tento aj dodržiavať
 • dovolenky a iné prekážky v prevádzkovaní - v prípade prebiehajúcej alebo plánovanej dovolenky alebo inej prekážky v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne zdravvotníckych pomôcok je prevádzkovateľ povinný na viditeľnom mieste zverejniť a zároveň samosprávnemu kraju oznámiť termín a dôvod 

Jedná sa o údaje zverejňované v zmysle zákona 362/2011 a vyhlášky MZSR č. 129/2012.

Nezverejňujeme: odborných zástupcov.