Preskočiť navigáciu

Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby; ak nedôjde k dohode poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou komorou na zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej časti vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.

Tu je zverejený archív všetkých rozpisov rozdelený podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Banskobystrický samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Košický samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Nitriansky samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Prešovský samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Trenčiansky samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Trnavský samosprávny kraj
Archív rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby pre Žilinský samosprávny kraj