Preskočiť navigáciu

Kontakty na samosprávne kraje

Banskobystrický samosprávný kraj

  • Mgr. Zdenka Kádašiová, 048/ 4325 570
  • Mgr. Bronislava Hutková - farmaceut Banskobystrického samosprávneho kraja, 0949 014 934

Bratislavský samosprávný kraj

  • PharmDr. Ján Mazag, 02/ 4826 4918

Košický samosprávny kraj

  • farmaceut samosprávneho kraja: RNDr. Anna Marenčíková, 055/ 7268 291

Nitriansky samosprávny kraj

  • Bc. Zdenka Svoradová, 037/ 6922 909

Prešovský samosprávny kraj

  • Mgr. Andrea Harasztová, 051/7081 637

Trenčiansky samosprávny kraj

  • Ing. Zuzana Kotásková, 032/ 6555 156
  • farmaceut samosprávneho kraja: PharmDr. Šinková Miroslava, 032/ 6555 154

Trnavský samosprávny kraj

  • Daniela Královičová, 033/ 5559 495

Žilinský samosprávny kraj

  • Mgr. Iveta Janurová, 041/ 5032 119