Preskočiť navigáciu

Schvaľovanie prevádzkových časov

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §135 ods. 1 c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôcok“) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

Prevádzkovateľ lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok môže o schválenie nového prevádzkového času požiadať prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ. V prípade, že nemajú prihlasovacie údaje do aplikácie, musia kontaktovať príslušný samosprávny kraj.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok sú povinné umiestniť prevádzkový čas schválený samosprávnym krajom na viditeľnom mieste a tento aj dodržiavať.