Preskočiť navigáciu

Všetky prekážky v prevádzkovaní

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o liekoch a ZP") ustanovením § 23 ods. 1 písm. w) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Tu môžete nájsť zoznam všetkých nahlásených dovoleniek alebo iných prekážok v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok podľa jednotlivých krajov:

  • aktuálne dovolenky alebo iné prekážky - sú všetky prekážky, ktoré prebiehajú dnes
  • plánované dovolenky alebo iné prekážky - sú všetky prekážky, ktoré nastanú v budúcnosti

Bratislavský samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Banskobystrický samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Košický samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Nitriansky samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Prešovský samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Trnavský samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní

Žilinský samosprávny kraj

Aktuálne dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní
Plánované dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní