Preskočiť navigáciu

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby pre Banskobystrický samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby; ak nedôjde k dohode poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou komorou na zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej časti vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

spádové územie Okres Banská Bystrica
spádové územie Okres Banská Štiavnica pre dospelých
spádové územie Okres Brezno
spádové územie Okres Detva pre dospelých
spádové územie Okres Krupina pre dospelých
spádové územie Okres Lučenec pre dospelých
spádové územie Okres Poltár pre dospelých
spádové územie Okres Revúca
spádové územie Okres Rimavská Sobota
spádové územie Okres Veľký Krtíš
spádové územie Okres Zvolen pre dospelých
spádové územie Okres Žarnovica pre dospelých
spádové územie Okres Žiar nad Hronom pre dospelých
spádové územie Okresy Lučenec, Poltár pre deti a dorast