Preskočiť navigáciu

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby pre Trnavský samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby; ak nedôjde k dohode poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou komorou na zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej časti vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

spádové územie Okres Dunajská Streda
spádové územie Okres Galanta
spádové územie Okres Hlohovec pre dospelých
spádové územie Okres Piešťany pre dospelých
spádové územie Okres Piešťany, Hlohovec pre deti a dorast
spádové územie Okres Senica
spádové územie Okres Skalica
spádové územie Okres Trnava