Preskočiť navigáciu

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby pre Košický samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby; ak nedôjde k dohode poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou komorou na zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej časti vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

spádové územie Okres Gelnica pre dospelých
spádové územie Okres Košice - okolie
spádové územie Okres Michalovce pre dospelých
spádové územie Okres Rožňava
spádové územie Okres Sobrance pre dospelých
spádové územie Okres Spišská Nová Ves pre dospelých
spádové územie Okres Trebišov
spádové územie Okresy Košice I, II, III, IV