Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby pre Žilinský samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

spádové územie Okres Bytča pre dospelých
spádové územie Okres Čadca
spádové územie Okres Dolný Kubín
spádové územie Okres Kysucké Nové Mesto pre dospelých
spádové územie Okres Liptovský Mikuláš
spádové územie Okres Námestovo
spádové územie Okres Ružomberok
spádové územie Okres Tvrdošín
spádové územie Okres Žilina pre dospelých
spádové územie Okresy Martin, Turčianske Teplice pre deti a dorast