Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby pre Trnavský samosprávny kraj

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Staršie rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby nájdete v archíve.

spádové územie Okres Dunajská Streda
spádové územie Okres Galanta
spádové územie Okres Hlohovec pre dospelých
spádové územie Okres Piešťany pre dospelých
spádové územie Okres Piešťany, Hlohovec pre deti a dorast
spádové územie Okres Senica
spádové územie Okres Skalica
spádové územie Okres Trnava