Preskočiť navigáciu

Aplikácia AMBULANCIA

Samosprávne kraje využívajú Register zdravotníctva spoločnosti CRYSTAL CONSULTING,s.r.o.. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tento systém poskytuje aplikáciu AMBULANCIA.

Táto aplikácia slúži pre potreby evidencie zdravotníckych zariadení a na elektronickú komunikáciu s úradom samosprávneho kraja.
Pomocou aplikácie môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

Ambulancia je webová aplikácia. Pre prácu s ňou je potrebné pripojenie do siete Internet a nainštalovaný internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,...). Do aplikácie majú prístup poskytovatelia, ktorí obdržali prihlasovacie údaje elektronickou poštou.
V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje, použite voľbu Nemáte prihlasovacie údaje? v prihlasovacom dialógu aplikácie.

Aplikácia je dostupná na adrese https://AMBULANCIA.e-vuc.sk

V prípade problémov kontaktujte CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.:

  • tel.: 032/ 6510 212
  • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
  • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
  • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
  • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
  • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
  • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
  • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
  • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj