Preskočiť navigáciu

Kontakty na samosprávne kraje

Banskobystrický samosprávný kraj

 • Ing. Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva, 048/432 55 16
 • MUDr. Jozef Botka, lekár Banskobystrického samosprávneho kraja, 048/432 55 46
 • Lucia Bullová, odborná referentka pre zdravotnícku administratívu, 048/432 51 30
 • Bc. Dominik Čulok, odborný referent pre zdravotníctvo, 048/432 55 68
 • Mgr. Anna Fiľová, odborná referentka pre zdravotníctvo, 048/432 55 98
 • Mgr. Zdenka Kádašiová, odborná referentka pre zdravotníctvo, 048/432 55 70
 • Mgr. Ing. Zlatko Kameništiak, odborný referent pre zdravotníctvo, 048/432 55 16
 • Ing. Diana Kyseľová, odborná referentka pre zdravotníctvo, 048/432 55 69
 • Mgr. Dagmar Lichá, odborná referentka pre zdravotníctvo, 048/432 51 21
 • Mgr. Drahoslava Schvarczová, sestra Banskobystrického samosprávneho kraja, 048/432 55 46
 • Mgr. Bronislava Hutková, farmaceut Banskobystrického samosprávneho kraja, 0949 014 934
 • Bc. Martina Svinteková, odborná referentka pre zdravotníctvo, 048/432 56 55

Bratislavský samosprávný kraj

 • povolenia:
  Mgr. Mária Šimunková, 02/ 4826 4920
 • schvaľovanie ordinačných hodín, hlásenie neprítomnosti a zastupovania:
  PhDr. Valburga Mesárošová, 02/ 4826 4919

Košický samosprávny kraj

 • lekár samosprávneho kraja: MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, 055/ 7268 290
 • PhDr. Peter Dringuš, 055/ 7268 295

Nitriansky samosprávny kraj

 • povolenia:
  Žaneta Kyslerová, 0911 955 993
 • schvaľovanie ordinačných hodín, hlásenie neprítomnosti a zastupovania:
  Dagmar Švihelová, Žaneta Kyslerová, 0911 955 993
 • ambulantná pohotovostná služba:
  Mgr. Martin Benček, 0911 955 993

Trenčiansky samosprávny kraj

 • vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie:
  PhDr. Elena Štefíková, MPH, 32/ 6555 152
 • sestra samosprávneho kraja: PhDr. Gabriela Opršalová, 032/ 6555 155

Trnavský samosprávny kraj

 • Mgr. Gabriela Kubovičová, 033/ 5559 491

Žilinský samosprávny kraj

 • Mgr. Margita Bistáková, 041/ 5032 131