Preskočiť navigáciu

Všetky neprítomnosti v ambulancii v kraji

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 79 ods. 1 písm. j) poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti ukladá povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

Tu môžete nájsť zoznam všetkých nahlásených dovoleniek alebo iných neprítomností v ambulancii podľa jednotlivých krajov:

  • aktuálne neprítomnosti - sú všetky neprítomnosti, ktoré prebiehajú dnes
  • plánované neprítomnosti - sú všetky neprítomnosti, ktoré nastanú v budúcnosti

Bratislavský samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Banskobystrický samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Košický samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Nitriansky samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Prešovský samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Trnavský samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti

Žilinský samosprávny kraj

Aktuálne neprítomnosti
Plánované neprítomnosti