Preskočiť navigáciu

Elektronické objednávanie pacientov

Portál www.objednatvysetrenie.sk slúži na objednávanie pacientov k lekárom. Vznikol ako súčasť portálu e-VÚC a aktuálne údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti čerpá z Registra zdravotníctva.

Služba objednávania termínu vyšetrenia je bezplatná pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Systém má rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia pre každú ambulanciu:

  • indivudálne nastavenie termínov pre každý deň v týždni pre rôzne obdobia v rámci roka
  • na každý termín je možné nastaviť objednanie jedného alebo viacerých pacientov
  • automatické sledovanie sviatkov, dní voľna a nahlásených dovoleniek v ambulancii
  • pre internetové objednávky môže lekár zverejniť len vybrané termíny, ostatné používa pre interné potreby ambulancie alebo poskytovateľa
  • možnosť nastavenia rôznych druhov vyšetrenia pre rôzne termíny
  • možnosť nastavenia doplňujúcich informácií pre každý druh vyšetrenie, ktoré sa pacientovi zobrazia pri objednávaní
  • lekár môže po vzájomnom dohovore objednať pacienta aj na deň voľna
  • lekár môže nastaviť termíny, ktoré sú určené výhradne pre objednávky od iných lekárov (napr. všeobecný lekár môže pomocou svojich prihlasovacích údajov objednať pacienta k špecialistovi)
  • v prípade nemocníc a polikliník je možné z recepcie spracovávať objednávky pre viacero ambulancií.

Pre pacienta

Pacient musí mať funkčný mobilný telefón, pomocou ktorého je overovaná jeho identita a na ktorý dostáva správy o objednávke. Pre objednávanie sa pacient nemusí registrovať, stačí zadať číslo svojho mobilného telefónu.

Na webstránke www.objednatvysetrenie.sk alebo www.e-vuc.sk si pacient vyhľadá konkrétnu ambulanciu alebo svojho lekára s aktivovaným systémom objednávania. Vyberie jemu vyhovujúci termín a prostredníctvom sms kódu, ktorý mu bude v priebehu niekoľkých sekúnd zaslaný na mobilný telefón, potvrdí objednávku.

Deň pred vyšetrením pacient obdrži SMS pripomienku. Rovnako tak održí SMS správu pri zrušení objednávky lekárom.

Pre lekára/sestru

Poskytovateľ alebo ordinujúci lekár musí mať prístup do aplikácie AMBULANCIA, pomocou ktorej komunikuje so samosprávnym krajom. Pomocou nej si môže celý objednávací systém nastaviť a prispôsobiť svojim individuálnym potrebám.

Pre samotné objednávanie na strane lekára/sestry slúži "jednostránková" webová aplikácia, ktorá je vďaka responzívnemu dizajnu použiteľná aj na tablete alebo mobilnom telefóne. Svojim vzhľadom a spôsobom použitia pripomína klasický diár.

aplikácia Objednávanie

Objednávanie z ambulancie do ambulancie

V prípade niektorých špecializovaných vyšetrení je kontraproduktívne, aby sa pacient objednával sám z internetu, nakoľko špecialista potrebujde mať istotu správnej diagnózy. Vtedy je výhodné využívať možnosti objednávania z inej ambulancie.

Napríklad obvodný lekár môže svojich pacientov objednávať k špecialistom, ktorí mu to umožnia. Alebo lekári zo špecializovaných ambulancií môžu svojich pacientov objednávať na vyšetrenia v zariadeniach SVaLZ.

Recepcia

V rámci nemocnice, polikliniky alebo poskytovateľa s viacerými ambulanciami je možné vytvoriť tzv. recepciu, ktorá môže súčasne spravovať objednávky viacerých ambulancií. Pri tom je možné vytvoriť u každého poskytovateľa viacero recepcií, každú s iným zoznamom ambulancií (jedna ambulancia môže byť spravovaná viacerými recepciami).

Do jednej recepcie je dokonca možné priradiť aj ambulancie viacerých poskytovateľov. Napr. ak sú poskytovatelia v rámci jednej budovy a zdieľajú vstupné priestory.

V prípade poskytovateľa s viacerými ambulanciami má určený používateľ prístup k objednávacím systémom všetkých ambulancií z jedného miesta.