Preskočiť navigáciu

Zoznam zverejňovaných údajov

Vzhľadom na nejasnosti ohľadne údajov, ktoré na portáli e-VÚC zverejňujeme, a vzhľadom na pochybnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či nezverejňujeme ich osobné údaje, uvádzame nasledujúci zoznam zverejňovaných údajov s príslušným komentárom:

Informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

 • obchodné meno - u právnickej osoby je to názov spoločnosti tak ako je uvedený vo verejnom Obchodnom registri;
  u fyzickej osoby - podnikateľa je to obchodné meno tak ako je uvedené vo verejnom Registri organizácií Štatistického úradu SR
 • IČO - identifikačné číslo tak ako je uvedené vo verejnom Registri organizácií Štatistického úradu SR
 • sídlo - u právnickej osoby uvádzame sídlo spoločnosti tak ako je uvedené vo verejnom Obchodnom registri;
  u fyzickej osoby sídlo neuvádzame, nakoľko sa často jedná o adresu trvalého pobytu osoby
 • web - verejná adresa webového sídla (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)

Nezverejňujeme: štatutárov, telefónne a e-mailové kontakty.

Informácie o zdravotníckom zariadení

 • druh zdravotníckeho zariadenia - druh zariadenia podľa členenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
 • odborné zameranie - odborné zameranie zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
 • lekári - mená lekárov, ktorí ordinujú v ambulantnom zdravotníckom zariadení;
  dôležitá informácia pre pacienta, ktorý častokrát nepozná obchodné meno poskytovateľa a identifikuje ho pomocou mena lekára
  (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)
 • sestry - mená sestier, ktoré slúžia v ambulantnom zdravotníckom zariadení
  (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)
 • miesto prevádzkovania - miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia uvedené v povolení
 • poskytovateľ - obchodné meno, sídlo, adresa webového sídla a odkaz na detailnú stránku o poskytovateľovi, ktorý zariadenie prevádzkuje
 • telefón - telefonický kontakt do ambulancie
  (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)
 • informácia o zariadení - doplnkové informácie o zdravotníckom zariadení
  (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)
 • ordinačné hodiny - schválené ordinačné hodiny;
  zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z.z. umiestniť ordinačné hodiny na viditeľnom mieste a tieto aj dodržiavať
 • dovolenky a iné neprítomnosti v ambulancii - v prípade prebiehajúcej alebo plánovanej dovolenky alebo inej neprítomnosti v ambulancii je poskytovateľ povinný na viditeľnom mieste zverejniť a zároveň samosprávnemu kraju oznámiť termín, dôvod neprítomnosti a zastupujúceho poskytovateľa
 • ďalšie zariadenia prevádzkované nemocnicou alebo poliklinikou - v prípade, že sa jedná o nemocnicu alebo polikliniku, zobrazí sa zoznam všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré poskytovateľ prevádzkuje na danej adrese
 • lôžkové oddelenia a iné pracoviská - v prípade, že sa jedná o nemocnicu, zobrazí sa zoznam lôžkových oddelení a pracovísk

Nezverejňujeme: odborných zástupcov.

Rozpis služieb APS

V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. samosprávny kraj určuje a zverejňuje rozpis zabezpečenia ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý obsahuje miesto výkonu služby a pre jednotlivé služby:

 • dátum a čas služby
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - obchodné meno poskytovateľa, zodpovedného za výkon služby
  v prípade zubno-lekárskej pohotovostnej služby meno ordinujúceho lekára v prípade jeho súhlasu (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA).

Nezverejňujeme: kontakty na poskytovateľov a lekárov zodpovedných za výkon služby.

Rozpis služieb LSPP

V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. samosprávny kraj určuje a zverejňuje rozpis služieb LSPP, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci a pre jednotlivé služby:

 • dátum a čas služby
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - obchodné meno poskytovateľa, zodpovedného za výkon služby
  meno ordinujúceho lekára v prípade jeho súhlasu (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA);
 • náhradný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - obchodné meno poskytovateľa, zodpovedného za výkon služby;
  meno ordinujúceho lekára v prípade jeho súhlasu (tento údaj môže poskytovateľ zmeniť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA)
 • meno slúžiacej sestry

Nezverejňujeme: kontakty na poskytovateľov a lekárov zodpovedných za výkon služby.