Preskočiť navigáciu

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Šafárikovo námestie, Spišská Nová Ves, (NLSPP SNV, s. r. o.)

Miesto prevádzkovania:
Šafárikovo námestie  2351/3
05205  Spišská Nová Ves

Rozpis zabezpečenia služieb

Aktuálny rozpis vo formáte PDF (134.21 KB) , dátum zverejnenia 09.02.2024, 07:02:25
1.4.2024 07:00 - 14:30 NLSPP SNV, s. r. o.
34. MUDr. Zelená Miriam
14:30 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
35. MUDr. Francisty Oľga
2.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel 8. MUDr. Furman Ladislav
3.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
35. MUDr. Francisty Oľga/ 11. MUDr. Šverhová Júlia
4.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 12. MUDr. Hovancová Rita
5.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 9. MUDr. Grega Miloslav
6.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 2. MUDr. Bodnár Jozef
7.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabrie/ 1. MUDr. Blahová Beáta
8.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
13. MUDr. Hrebenárová Beata
9.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
14. MUDr. Hubáčková Gabriela
10.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
15. MUDr. Fulka Róbert/ 15. MUDr. Kleinová Mária
11.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 16. MUDr. Kovalčíková Katarína
12.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
17. MUDr. Kozlová Daniela
13.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
33. MUDr. Lenka Kamenická
14.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin
15.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel / 18. MUDr. Lazor Stanislav
16.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 19. MUDr. Markotánová Zuzana
17.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 20. MUDr. Škablová Lucia
18.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 22. MUDr. Mruková Eva
19.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
28. MUDr. Capáková Lenka
20.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
32. MUDr. Bulavová Katarína
21.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel
22.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
29. MUDr. Tkáč Peter
23.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 23. MUDr. Nagy Jozef
24.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
25. MUDr. Pomikalová Andrea
25.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 27. MUDr. Stettnerová Priska
26.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 26. MUDr. Puklušová Marie
27.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
29. MUDr. Tkáč Peter
28.4.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
28. MUDr. Capáková Lenka
29.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
21. MUDr. Mihalková Mária
30.4.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
24. MUDr. Obertová Katarína
Za výkon ambulantnej pohotovostnej služby je zodpovedný poskytovateľ zverejnený v rozpise.
detail zdravotníckeho zariadenia