Preskočiť navigáciu

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Šafárikovo námestie, Spišská Nová Ves, (NLSPP SNV, s. r. o.)

Miesto prevádzkovania:
Šafárikovo námestie  2351/3
05205  Spišská Nová Ves

Rozpis zabezpečenia služieb

Aktuálny rozpis vo formáte PDF (133.75 KB) , dátum zverejnenia 11.04.2024, 11:03:13
1.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 27. MUDr. Stettnerová Priska
2.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel
3.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin
4.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
14. MUDr. Hubáčková Gabriela / 20. MUDr. Škablová Lucia
5.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
25. MUDr. Pomikalová Andrea
6.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
32. MUDr. Bulavová Katarína
7.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
33. MUDr. Lenka Kamenická
8.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
21. MUDr. Mihalková Mária
9.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
34. MUDr. Zelená Miriam
10.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel/ 1. MUDr. Blahová Beáta
11.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 23. MUDr. Šolcová Romana
12.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
24. MUDr. Obertová Katarína
13.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
35. MUDr. Francisty Oľga
14.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 2. MUDr. Bodnár Jozef
15.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
3. MUDr. Cehulová Valéria
16.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
4. MUDr. Čopová Viktória
17.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel/ 5. MUDr. Dzurová Jana
18.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 22. MUDr. Mruková Eva
19.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 26. MUDr. Puklušová Marie
20.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
6. MUDr. Fronková Alica
21.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
7. MUDr. Fulková Iveta
22.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel/ 8. MUDr. Furman Ladislav
23.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 9. MUDr. Grega Miloslav
24.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
14. MUDr. Hubáčková Gabriela/ 12. MUDr. Hovancová Rita
25.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
10. MUDr. Hájeková Anna/ 19. MUDr. Markotánová Zuzana
26.5.2024 07:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
30. MUDr. Tóth Gabriel/ 18. MUDr. Lazor Stanislav
27.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
35. MUDr. Francisty Oľga/ 11. MUDr. Šverhová Júlia
28.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
13. MUDr. Hrebenárová Beata
29.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
14. MUDr. Hubáčková Gabriela
30.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
15. MUDr. Fulka Róbert/ 15. MUDr. Kleinová Mária
31.5.2024 16:00 - 22:00 NLSPP SNV, s. r. o.
31. MUDr. Kravec Martin/ 16. MUDr. Kovalčíková Katarína
Za výkon ambulantnej pohotovostnej služby je zodpovedný poskytovateľ zverejnený v rozpise.
detail zdravotníckeho zariadenia